Katalog_2017 - page 11

Początek piłki nożnej w Niecieczy datuje się od 1922 r.
Firma od początku swojej działalności wspierała miejscowy klub występujący
wówczas na poziomie lig okręgowych. Od tego czasu drużyna z Niecieczy
notuje najdynamiczniejszy rozwój zarówno pod względem sportowym jak
i organizacyjnym, rok po roku osiągając coraz to lepsze wyniki.
Po kolejnych awansach do wyższych klas rozgrywkowych w 2009 r. klub
z Niecieczy zadebiutował na centralnym szczeblu rozgrywek występami
w grupie wschodniej II ligi. Sezon 2009/2010 również okazał się przełomo-
wym - drużyna Bruk-Betu Nieciecza na dwie kolejki przed zakończeniem se-
zonu zapewniła sobie awans do I ligi.
W czerwcu 2015 r. klub piłkarski Bruk-Bet Termalica Nieciecza dokonał hi-
storycznego awansu do piłkarskiej Ekstraklasy i dołączył do najlepszych klu-
bów piłkarskich w kraju. Wydarzenie to niezbicie dowodzi, że wytrwałością
oraz niezwykłą determinacją można realizować najbardziej ambitne cele
i spełniać marzenia.
Zarząd klubu bardzo dużą uwagę skupia na rozwoju młodzieży. W klubie
funkcjonuje sześć drużyn młodzieżowych w kategoriach wiekowych od Ża-
ków do Juniorów Starszych. Na co dzień trenuje w nich ponad 100 młodych
zawodników. Ponadto w rozgrywkach na szczeblu okręgowym występuje
drużyna rezerw Bruk-Betu Termaliki, w skład której wchodzą głównie zawod-
nicy o statusie młodzieżowca.
W 2015 roku firma BRUK-BET
®
z zaciągniętego kredytu, bez środków pań-
stwowych i samorządowych oraz dotacji unijnych, wybudowała stadion
sportowy w Niecieczy spełniający wszystkie ekstraklasowe wymagania licen-
cyjne. Stanowi to precedensowy przykład w polskiej piłce nożnej.
W roku następnym inwestycja uzupełniona została o kompleks boisk trenin-
gowych, w tym ze sztuczną nawierzchnią, drogami dojazdowymi oraz parkin-
gami.
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
KLUB SPORTOWY
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...256
Powered by FlippingBook