Katalog_2017 - page 9

Sukces firmy Bruk-Bet
®
jest wypadkową wie-
lu czynników oraz efektem pracy szerokiej
grupy specjalistów. Nie byłby możliwy bez
naszych partnerów handlowych, którzy od
lat wspierają nas w rozwoju firmy, zapew-
niając niezaprzeczalną pozycję jednego z li-
derów polskiego rynku. Nasza sieć dystrybu-
cji została zbudowana tak, aby każdy klient
indywidualny miał szybki i łatwy dostęp do
wykwalifikowanych doradców. Dlatego obok
firmowych biur sprzedaży na terenie Polski,
możemy pochwalić się wieloletnią współpra-
cą z dystrybutorami regionalnymi, reprezen-
towanymi przez liczną grupę handlowców
i sprzedawców. W sposób ciągły dbamy o ich
rozwój oraz podnoszenie poziomu wiedzy
i kompetencji, oferując regularne cykle
specjalistycznych szkoleń produktowych.
Wspólnie z nimi przeprowadzamy także
szkolenia dla wykonawców, których później
rekomendujemy odbiorcom naszych produk-
tów. Dzięki takim działaniom jesteśmy w sta-
nie zagwarantować klientom profesjonalną
obsługę oraz zapewnić im dostarczenie usług
dodatkowych na najwyższym poziomie.
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...256
Powered by FlippingBook