Maksymalnie mozesz dodać 4 produkty Przejdź do porównania
studnie kanalizacyjne
studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne typu "F"

Ten system studni, oznacza typ połączenia międzykręgowego (zamka) na felc oraz użycie do uszczelniania zaprawy wodoszczelnej, sznura bentonitowego lub bitumicznego oraz innej masy uszczelniającej. 
Beton użyty do produkcji posiada identyczne właściwości jak dla studni typu U. Ścianki studni F posiadają jednakże mniejszą grubość i inny, odwrócony zamek.
 
Studnie kanalizacyjne typu "F" zalecane są do stosowania w miejscach o mniejszym zagrożeniu infiltracją. System studni kanalizacyjnych typu F to stary system stosowany powszechnie w Polsce, lecz w nowym, udoskonalonym wydaniu. Do wyboru systemy kanalizacyjne typu F i U.

Studnie kanalizacyjne typu F oferowane są w trzech średnicach: Ø 800, Ø 1000, Ø 1200 mm.
 

Kręgi denne DF i DFK

Kręgi denne DUK, DFK to monolityczne kręgi z odpowiednio ukształtowanym dnem oraz z otworami bocznymi, stanowiącymi szczelne przejścia przez ich ścianki. Kręgi  DF i DFK różnią się techniką produkcji oraz ukształtowaniem ścianek, co z kolei determinuje możliwość zastosowania ich do określonych typów i średnic rur kanalizacyjnych oraz rodzajów uszczelnienia. Zasadniczym zadaniem kręgów dennych jest podtrzymywanie całej konstrukcji studni jako fundament oraz połączenie rur i kształtek kanalizacyjnych.
W dnach kręgów wykonana jest kineta, przeznaczona do przepływu ścieków oraz spocznik stanowiący powierzchnię dna między kinetą a ścianą komory roboczej, ułatwiający prace montażowe i konserwacyjne. Podstawy studni wyposażone są fabrycznie montowane stopnie włazowe.
Ukształtowanie kinety i spocznika, dokonywane jest indywidualnie na zamówienie klienta. Przewiduje ono określenie materiału, konfigurację wlotów i wylotu (kątów, średnic, rodzaju rur przyłączonych), wysokości kinety oraz dodatkowych uwag.
Kineta kształtowana jest w późniejszych operacjach, wypełniania betonem i profilowania, wklejana lub murowana w kręg z dnem płaskim. Przy kształtowaniu kinety i spocznika w kręgach z dnem, należy zwrócić uwagę na wysoką jakość i zagęszczenie betonu wypełniającego. Przy zmianie kierunku kanału, kineta powinna mieć kształt łuku o promieniu krzywizny, nie mniejszym niż pięciokrotna szerokość kanału (min. 5m).
 
podstawa studni DFK

podstawa studni DF/DFK
podstawa studni DF

podstawa studni DF tab


W dnach kręgów wykonana jest kineta, przeznaczona do przepływu ścieków oraz spocznik stanowiący powierzchnię dna między kinetą a ścianą komory roboczej ułatwiający prace montażowe i konserwacyjne. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału, posiada przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części, ściany pionowe do wysokości równej co najmniej ¾ średnicy kanału. Niwelety dna kinety i kierunku spadku podłużnego, dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety. Podstawy studni wyposażone są fabrycznie w  przykręcane stopnie włazowe.
 

Kręgi pośrednie KF

Kręgi pośrednie są elementami przeznaczonymi do budowy komory roboczej studni. Szeroki zakres wysokości, umożliwia optymalne zaprojektowanie studni o z góry ustalonej wysokości. Przyjmuje się zasadę jak najmniejszej ilości połączeń międzykręgowych. Dlatego dobierane są one od największej wysokości do najmniejszej.
Kręgi wyposaża się w fabrycznie montowane, żeliwne stopnie złazowe, mocowane mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250 mm +/- 5mm oraz poziomej od osi stopni 272 mm +/- 10 mm.
 kręgi pośrednie typu F
 
 kręgi pośrednie typu F tabelka
 

Zwężki redukcyjne ZF

Zwężki redukcyjne są kręgami redukującymi średnicę komory studni. Służą do pokrycia studni, na których spoczywają  pierścienie wyrównawcze oraz właz kanałowy.
Wyposażone są fabrycznie w dwa stopnie włazowe. Zwężki redukcyjne mogą być stosowane w warunkach obciążeń dynamicznych, ponieważ przenoszą one wydajniej obciążenia niż tradycyjne płyty betonowe.

zwężka redukcyjna typu F
zwężka redukcyjna typu f


Płyty pokrywowe PFOF

Płyty pokrywowe służą do pokrycia studni. Spoczywa na nich właz żeliwny oraz, w razie potrzeby, pierścienie wyrównawcze. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą  uszczelek oraz zbrojone zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną.  

płyty pokrywowe typu F
płyty pokrywowe

Płyty redukcyjne PRF

Są one elementami przeznaczonymi do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego względem nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej, powinien być równy z tą nawierzchnią, natomiast na terenach zielonych, powinien być usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnią terenu.

płyty redukcyjne prf
płyty redukcyjne prf tabelka
 

Płyty na pierścienie odciążające PPOO

Płyty na pierścienie odciążające są elementami prefabrykowa-nymi żelbetowymi, służącymi do przykrycia studni, spoczywając bezpośrednio na pierścieniu odciążającym.  Produkowane są z otworami okrągłymi o  średnicy 625 mm, usytuowanymi mimośrodowo lub jako elementy pełne.

płyty na pierścienie odciążające
płyty na pierścienie odciążające


Płyta z pierścieniem odciążającym

Płyty z pierścieniem odciążającym posiadające wymiar większy niż studnia, przenoszące obciążenia na grunt wokół niej. Posiadają niesymetrycznie usytuowany otwór o średnicy 625 mm pod właz kanałowy. Stosowane dla studni o średnicach 1000 i 1200 mm.

płyta z pierścieniem odciążającym
płyta z pierścieniem odciążającym
 

Pierścienie wyrównawcze PW

Pierścienie wyrównawcze posiadają grubość 60, 80, 100 mm. Powinny być one łączone drobnoziarnistą zaprawą cementową M-20, o grubości warstwy do 10 mm, a najlepiej, oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.

pierścienie wyrównawcze pw
pierścienie wyrównawcze pw


Pierścień przykrywający pełny

Nakrywa pełna żelbetowa jest elementem służącym do zabezpieczenia oraz zamknięcia studzienki.

pierścień przykrywający pełny
pierścień przykrywający pełny


Uszczelnienia międzykręgowe dla studni typu "F"


Zaprawa wodoszczelna


Zaprawa wodoszczelna M20 może być wykonana na budowie, lecz najlepiej użyć, oferowaną na rynku, gotową zaprawę. Zaprawa powinna wypełniać w pełni całe połączenie felcowe.
Wyciśnięta zaprawa po nałożeniu kręgu powinna być od zewnątrz i wewnątrz ponownie wciśnięta i wygładzona. Ewentualny nadmiar usunąć.


Sznur bentonitowy

 


 

Uszczelka bentonitowa układana jest w złączu i docinana ze sznura. Powierzchnie czołowe zamka należy połączyć za pośrednictwem zaprawy cementowej. Po nałożeniu kręgu, złącze powinno być od zewnątrz i wewnątrz zatarte.Utworzone brzegowe wypełnienie z zaprawy, stanowi barierę dla pęczniejącego bentonitu i zabezpiecza jego bardzo wysokie działanie uszczelniające.


Sznur bitumiczny

 
sznur bitumniczy

DS Butylrybloer jest uszczelką plastyczną o bardzo dobrych właściwościach klejących, dopasowującą się do geometrii uszczelnianych powierzchni. Uszczelniane powierzchnie powinny być czyste i suche, aby zabezpieczyć szczelność połączenia. Zaleca się utworzenie brzegowego wypełnienia z zaprawy, jak w przypadku użycia sznura bentonitowego.

Szanowny Użytkowniku,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako "RODO") informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj.
Informujemy również, że serwis korzysta z plików cookies m.in. w celu świadczenia usług, reklamy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies . Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies – zmień ustawienia swojej przeglądarki.