Katalogsml - page 138

138
ROMALIT
- grano czarno-szare
PŁYTY BRUKOWE
ROMALIT
®
Niezwykle starannie skomponowana kolekcja Romalit to
szereg możliwości aranżacyjnych dla podjazdów i często
uczęszczanych traktów wokół domu. Płyty grubości 8 cm
to zestaw czterech zróżnicowanych wymiarowo modular-
nych płyt umożliwiający przepiękne ułożenia romańskie
oraz rzędowe. Modułem podstawowym jest wymiar 22,5
cm. To połączenie tradycji z nowoczesnością. Płyty posia-
dają delikatne struktury nawiązujące do płomieniowania
płyt granitowych, bezfazowe krawędzie i zazębienia cha-
rakterystyczne dla systemu NOVATOR. Optyka, nawiązu-
jąca do kostek SYMFONIA, w znacznie powiększonej skali,
daje nieprzeciętny efekt wielkowymiarowych, precyzyjnie
ułożonych płyt - symetrię.
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...316
Powered by FlippingBook