Katalogsml - page 142

142
VISIO
-
ciepło terakoty
KOSTKI BRUKOWE
VISIO
®
To kostka, która urzeka prostotą kształtów ujętych w ramy
klasycznych kompozycji. Przy wykorzystaniu prostokąt-
nych i kwadratowych modularnych elementów systemu
VISIO można z powodzeniem tworzyć zróżnicowane wzo-
ry nawierzchni, ożywiające przestrzeń w ogrodzie i wokół
domu. Spoiny oddzielające od siebie poszczególne ele-
menty nadają łagodnej z pozoru nawierzchni wyrazistego
charakteru. Kostka z powodzeniem spełnia swoje zadanie
na ścieżkach spacerowych i podjazdach. Jest wytrzyma-
ła na uszkodzenia i odporna na zabrudzenia wynikające
z codziennej eksploatacji.
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...316
Powered by FlippingBook