Katalogsml - page 146

146
SYMFONIA
-
perła biała
KOSTKI BRUKOWE
SYMFONIA
®
Dwa formaty kostek prostokątnych i kwadratowych (czte-
ry kostki 10x10 cm, dwie kostki 10x20 cm, cztery kostki
20x20 cm oraz dwie kostki 20x30 cm) dają bardzo bogatą
gamę ułożeń regularnych, romańskich i modułowych.
Symfonia
®
eksponuje piękno odsłoniętych drobnoziarni-
stych kruszyw szlachetnych takich jak marmur czy kwarc.
Dopełnienie stanowi bogata kolorystyka subtelnych odcie-
ni pastelowych oraz barw cegły klinkierowej.
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...316
Powered by FlippingBook