Katalogsml - page 150

150
PROMENADA
-
wapień spiżowy
KOSTKI BRUKOWE
PROMENADA
®
Promenada
®
została zaprojektowana tak, aby móc stwo-
rzyć z niej nawierzchnię o oryginalnej kompozycji stosun-
kowo dużych kostek. Kostki Promenada wyglądem przy-
pominają starannie cięte i gładkie płyty kamienne o lekko
nieregularnych, prostych krawędziach, połączone między
sobą wąskimi spoinami. Dzięki zróżnicowanym wielko-
ściom poszczególnych elementów nawierzchnię wykonaną
z Promenady cechuje dynamiczny wygląd.
1...,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,...316
Powered by FlippingBook