Katalogsml - page 158

158
LOGO
-
grafit antic
KOSTKI BRUKOWE
LOGO
®
Logo
®
tworzy sześć zbliżonych wymiarowo, lekko trape-
zowych, małych kostek, naśladujących naturalne kostki
łamane lub cięte. Jest to system o szczególnych walorach
estetycznych i kreatywnych. Umożliwia ułożenie niemal
dowolnych wzorów, zwłaszcza kół, łuków, wachlarzy, łu-
sek, szarf itd. Lekko trapezowy obrys redukuje szerokość
spoin w ułożeniach łukowych oraz dodaje atrakcyjności
ułożeniom rzędowym. Logo
®
ponadto nadaje się do wszel-
kiego rodzaju uzupełnień i wykończeń oraz do „rozluźnia-
nia” dużych płyt i monotonnych nawierzchni brukowych.
1...,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,...316
Powered by FlippingBook