Katalogsml - page 166

166
NATURYT
-
kamienna szarość
KOSTKI BRUKOWE
NATURYT
To idealna rekonstrukcja staromiejskich, wyślizganych
bruków z naturalnych złóż kamiennych. Naturyt to kost-
ki niepowtarzalne - ich indywidualność polega na wy-
bitnie zróżnicowanych, gładkich, a jednocześnie wy-
oblonych i wygładzonych powierzchniach, z różnorodnie
ukształtowanymi, delikatnymi wgłębieniami. Kostkę cha-
rakteryzują ponadto nieregularne krawędzie – również
w obrębie tych samych formatów. O naturalności wyrobów
stanowi również starannie dobrana kolorystyka. Naturyt to
kostki jakby wyrzeźbione przez czas, o utrwalonym, nigdy
nieprzemijającym pięknie. Dedykowane są dla najbardziej
reprezentacyjnych ułożeń.
1...,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,...316
Powered by FlippingBook