Katalogsml - page 178

178
TEGULA
-
wapień muszlowy
KOSTKI BRUKOWE
TEGULA
®
Kostki Tegula
®
za przyczyną obtłuczonych lub pro-
stych ciętych krawędzi i naroży, gładkiej powierzchni
licowej, odpowiednio dobranej kolorystyce oraz pięciu
prostokątnym formatom budują ponadczasowe piękno
naturalnego bruku. Nieregularnie obtłuczone krawędzie
serii antic
®
podkreślają indywidualność każdej oddzielnej
kostki oraz stwarzają niezwykły, pełny życia obraz spoin.
Tegula
®
stylizowane są w kierunku celowego postarzenia,
przy spełnianiu wszelkich wymogów nowoczesnej jakości.
Gładkie powierzchnie licowe zapewniają wygodę chodze-
nia i jazdy oraz utrzymania czystości.
1...,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,...316
Powered by FlippingBook