Katalogsml - page 182

182
CREATIV
-
grano czarny
KOSTKI BRUKOWE
CREATIV
®
To niezwykle urokliwe kosteczki małych rozmiarów
o wybitnie naturalnym charakterze. Podstawowy zestaw
pięciu kostek o nieregularnych krawędziach i lekko po-
fałdowanej powierzchni licowej tworzy w zabudowach
stosunkowo mocno zarysowane fugi zmiennej szerokości
podkreślając ich wyrazistość i piękno. Creativ
®
umożliwia
w dowolny sposób ukształtować nawierzchnię, tworząc
regularne lub swobodne formy geometryczne, różnorod-
ne linie przebiegu oraz wzory zdobnicze - łuki, wachlarze,
szarfy, prostoliniowe rzędy, mozaiki oraz wypełnienia.
1...,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,...316
Powered by FlippingBook