Katalogsml - page 186

186
KOSTKI BRUKOWE
TABERO
Lekko falowane, jakby ręcznie rzeźbione powierzchnie
kostki brukowej TABERO przypominają wyglądem nad-
gryziony zębem czasu łupany kamień. Aranżacje terenu
wokół domu z jej wykorzystaniem są urokliwą dekoracją,
inspirowaną pięknem wyślizganego bruku na dziedzińcach
miejskich rodem z dawnych lat. Kostka TABERO doskona-
le wpisuje się w przydomowe alejki, tarasy i nawierzchnię
spacerowych ścieżek ogrodowych. Model TABERO układa
się w rytmiczne rzędy, których symetrię przełamuje zróż-
nicowana faktura i niejednorodna barwa wykończeń color-
-mix
®
poszczególnych elementów.
PRODUKTY
KOMPLEMENTARNE:
str.
218
str.
242-254
str.
230-232
TABERO
-
wapień dewoński
1...,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,...316
Powered by FlippingBook