Katalogsml - page 192

192
NOSTALIT
-
szary
KOSTKI BRUKOWE
NOSTALIT
®
Nostalgia, pięknooraz klasyczna forma określają specyficzny
charakter kostek Nostalit
®
. Szczególną cechą tych kostek są
mocno zaokrąglone naroża i krawędzie, gładkie powierzch-
nie licowe oraz wąskie zamknięcie spoin. Tak ukształtowana
siatka tworzy wspaniały rysunek bruku. Kostki trapezowe
umożliwiają tworzenie najbardziej finezyjnych wzorów uło-
żeń. To dzięki nim możliwe jest wykonanie kół, pierścieni,
rozet oraz różnorodnych łuków. Kostki Nostalit
®
ofero-
wane są w dwóch pakietach: jako typ kostki prostokątnej
w proporcjach 3/4, 1, 1 i 1/2 oraz koło o średnicy ok.
2000mm.
1...,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,...316
Powered by FlippingBook