Katalogsml - page 196

196
KOSTKI BRUKOWE
BABILON
®
Babilon stanowi połączenie czterech kostek-płyt. Tworzy
to szeroki, spokojny, ale nigdy nie monotonny obraz bruku.
Każda płyta sprawia wrażenie indywidualnie wkompono-
wanej w nawierzchnię.
Przytłumione, podobne do łupków powierzchnie, poprzez
zróżnicowanie załamania światła tworzą zaskakujące efek-
ty optyczne. Niewidoczne po ułożeniu dociskowe zazębie-
nia trwale zabezpieczają działanie zespalające oraz zwięk-
szają stabilność nawierzchni.
PRODUKTY
KOMPLEMENTARNE:
str.
218
str.
242-254
str.
230-232
BABILON
-
pastelowa harmonia
1...,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195 197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,...316
Powered by FlippingBook