Katalogsml - page 198

198
KOSTKI BRUKOWE
STARE MIASTO
®
Lekko pofałdowane powierzchnie licowe, łagodne,
falujące, zaokrąglone krawędzie i naroża oraz stosun-
kowo szerokie spoiny tworzą spokojny, klasycznie sar-
macki, regularny obraz nawierzchni. Dzięki kostce Stare
Miasto historyczna zabudowa otrzymuje nowe tchnienie,
natomiast współczesne budownictwo indywidualne zy-
skuje szczególne podkreślenie oraz dostojną oprawę.
Przemyślana koncepcja kostki Stare Miasto otwiera różno-
rodne możliwości komponowania nawierzchni. Trzy modu-
larne kostki w proporcjach: 1 1/2, 1 i 1/2 składają się na
podstawowy pakiet. Dodatkowy zestaw umożliwia kompo-
nowanie kół i łuków.
PRODUKTY
KOMPLEMENTARNE:
str.
218
str.
242-254
str.
230-232
STARE MIASTO
-
brązowy
1...,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197 199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,...316
Powered by FlippingBook