Katalogsml - page 20

NAJWIĘKSZY WYBÓR POD SŁOŃCEM
NIEZALEŻNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
EKONOMICZNOŚĆ
Produkowanie energii elektrycznej na swoje potrzeby przez własny,
niezawodny i bezobsługowy zestaw fotowoltaiczny stawia nas i nasze
rodziny w bardzo korzystnej sytuacji. Po prostu, sami bez dodatkowej
pracy i zabiegów korzystamy w pełni z dobrodziejstw natury, nowoczesnej
myśli technicznej oraz swobód obywatelskich.
BRUK-BET udziela 12 letniej gwarancji na produkt oraz 25 lat na
wydajność systemu. Będąc polskim uznanym stabilnym producentem
w najlepszy sposób zabezpieczy Państwa ewentualne potrzeby serwisowe.
Przy ustawicznie rosnących cenach energii elektrycznej zainstalowanie
solarów B-B stanowi uzasadnioną inwestycję ekonomiczną. Zakupywanie
mniejszej ilości energii elektrycznej poprzez własną, tańszą produkcję
i uzyskanie gwarantowanej ustawowo ceny za sprzedaną energię jest
Państwa zyskiem. Niskoprocentowy kredyt spłacany z bieżącej sprzedaży
prądu wraz z 40% dofinansowaniem zakupu przez NFOŚ zapewni Pańswu
korzystne warunki finansowania.
Warto już dziś pomyśleć o niższych rachunkach płaconych
w niedalekiej przyszłości.
Fotowoltaika jest najbardziej przyjazną środowisku naturalnemu technologią wytwarzania prądu
elektrycznego ze względu na brak jakiejkolwiek szkodliwości, zaś słońce jest najbadziej dostępnym
i najłatwiejszym do wykorzystania OZE.
Ilość docierającego do ziemi promieniowania słonecznego oraz jego zasoby przewyższają potrzeby
energetyczne całego świata. To darmowe źródło energii o olbrzymim, niewykorzystanym potencjale.
Nasłonecznienie Polski o mocy ok. 1000 W/m² w ciągu roku jest wystarczające dla racjonalnej
produkcji prądu elektrycznego. Nasi sąsiedzi Niemcy, posiadający podobne warunki geograficzne,
należą do światowych liderów energetyki słonecznej.
Fotowoltaika (PV), będąc gałęzią nauki, techniki oraz przemysłu, opiera się na wykorzystaniu
zjawiska fotoelektrycznego, zachodzącym w półprzewodniku ze złączem p-n, polegającym na
bezpośredniej konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. W czasie pracy instalacji PV
nie powstaje żaden hałas, nie powstają żadne odpady. Urządzenia są bezpieczne, niezawodne oraz
łatwe w eksploatacji. Moc jest również wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu
światła rozproszonego. Sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie od skali
produkcji. Budowa zarówno małych, jak i dużych elektrowni słonecznych ma szczególne znaczenie
dla bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia emisji CO
2
.
1.
Panele PV
2.
Inwerter zamieniający prąd stały na prąd
zmienny 230V
3.
Licznik energetyczny mierzący ilość
prądu odsprzedawanego
4.
Urządzenie sterujące, przełączające
zasilanie w zależności od potrzeb
5.
Licznik energetyczny mierzący ilość
energii odkupowanej od elektrowni
6.
Sieć zewnętrzna
1
2
5
3
4
6
20
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...316
Powered by FlippingBook