Katalogsml - page 202

202
STOPNIE SCHODOWE
STOPNIE
BLOKOWE
Stopnie blokowe Bruk-Bet mogą być wykona-
ne w gładkim lub chropowatym wykończeniu
uzyskanym dzięki szlifowaniu i śrutowaniu ich powierzch-
ni. Zaletą Stopni blokowych jest łatwość zabudowy bez-
pośrednio na odpowiednio wyprofilowanym podłożu.
Blokowe stopnie schodowe mogą zostać wykorzystane
w nowopowstających aranżacjach przydomowych jako
elementy wejściowe i tarasowe, oraz ogrodowych łącząc
różne poziomy nawierzchni chodników usytuowanych na
stromej działce. Elementy systemu, których wymiary do-
cinane są na zamówienie pozwalają na bezproblemowe
dopasowanie układu stopni do indywidualnych wymagań.
STOPNIE BLOKOWE
-
granit szary terazzo- rustical
1...,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,...316
Powered by FlippingBook