Katalogsml - page 206

206
STOPNIE SCHODOWE
STOPNIE
BLOKOWE KĄTOWE
STOPNIE BLOKOWE
- granit kremowy terazzo
Stopień blokowy kątowy prosty 90°- 50x35x15
Stopień blokowy kątowy skośny 135° - 50x35x15
Wymiary stopni (cm):
1...,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,...316
Powered by FlippingBook