Katalogsml - page 21

OCHRONA ŚRODOWISKA
Fotowoltaika to najbardziej ekologiczna metoda produkcji prądu elektrycznego. Nie ma emisji CO
2
,
hałasu i odpadów. Jest najbardziej przyjazna dla człowieka i środowiska.
Bruk-Bet zapewnia Państwu pełne doradztwo, projektowanie oraz autoryzowanego montażystę
elektryka.
Warte uwagi są również zestawy do zasilania stacjonarnych i przewoźnych kampingów
w terenie gdzie nie ma zasilania elektrycznego, do oświetlenia ogrodów oraz przy zraszaniu,
organizowania fontann, strumyków i oczek wodnych.
Oprócz zastosowań indywidualnych BRUK-BET oferuje swoje panele dla działalności gospodarczej
oraz obiektów użyteczności publicznej. Od elektrowni foltowoltaicznych tzw. farm przez oświetlenie
hal, biur, budynków, osiedli, parków, do zasilania urządzeń małych mocy, znaków komunikacji
i bezpieczeństwa, reklam.
21
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...316
Powered by FlippingBook