Katalogsml - page 210

210
STOPNIE SCHODOWE
STOPNIE
OKŁADZINOWE
System schodowy Stopni okładzinowych nadaje obiek-
tom z którymi sąsiaduje efekt wykwintnej zabudowy re-
zydencyjnej. Oddzielne elementy pozwalają na uzyskanie
charakterystycznego wypustu, dzięki możliwości prze-
sunięcia płyty górnej stopnicy względem podstopnicy.
Umożliwia to wykonanie większych i wygodnych stop-
ni schodowych na tej samej powierzchni. Kolorystyka
stopnic i podstopnic systemu okładzinowego pozwala
na uzyskanie ciekawych kompozycji wizualnych. Moż-
na zestawiać je ze sobą w kontraście lub dopasowywać
współgrającymi odcieniami. Schody te równie dobrze wy-
glądają wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków - swoje za-
stosowanie znajdują przy dojściach do drzwi wejściowych
oraz w zabudowie ogrodowo-tarasowej. Bez względu na
to, gdzie się znajdują, emanują szlachetnością połączoną
z wyjątkową solidnością wykonania.
STOPNIE KĄTOWE
-
granit jasny terazzo- rustical
KĄTOWE
topnie kątowe gwarantują trw łość i wytrzymałość scho
dów przed domem na długi lata. Ich masywny, a przy tym
niezwykle estetyczny wygląd, nadaje z budowom u i-
wers lny charakt r, dzięki któremu schody mogą znaleźć
zastosowanie w projektach przydomowych zabudowań
utrzymanych w różnych stylach. Forma schodów kątowych,
polegająca na połącz niu płyty stopni y podstopnicy
w jeden zespol ny element, to rozwiązani , które po-
zwala zarówno na wykonanie now h, jak i na obudowa
ie starych, np. b tonowych schodów. Produkowane są
dwóch wersjach wykończenia powierzchni: szlifowanej
i śrutowanej. Stopnie kątowe znajd ją zastosowani na
zewnętrznych wejściach i tarasac oraz na wewnętrzn
biegach schodowych w budownict ie mieszkaniowym
i użyteczności publiczn j. Elementy sys emu, których wy-
miary d cinane są na zamówie ie pozwalają na bezpro-
blemowe dopasowanie układu stopni do indywidualnych
wymagań.
granit szary-gruboziarnisty granit kremowy-gruboziarnisty granit jasny-gruboziarnisty granit szary-drobnoziarnisty
granit jasny-drobnoziarnisty
granit kremowy-drobnoziarnisty
marmur biały
diabaz
TERAZZO
®
1...,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209 211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,...316
Powered by FlippingBook