Katalogsml - page 224

224
OBRZEGOWANIE BORDIR DUAL
-
pastelowa harmonia
wapień dewoński
czerwony
wapień muszlowy
ruda kobaltu
cappuccino
pastelowa harmonia
grafit
COLOR-MIX
®
MONO-COLOR
OBRZEGOWANIE
To niezwykły element wykańczający nawierzchnie bru-
kowe, pozwalający, w zależności od sposobu, zabudowy
nadać zróżnicowane formy ukształtowania obrzegowania.
Słowem multitalent. Bordiry umożliwiają kształtowanie
zarówno prostych, jak i łukowych linii. Obrzegowanie
nie jest szczegółem, lecz zasadniczym czynnikiem wpły-
wającym na smak całej zabudowy. Bordiry zalecane są
w szczególności do zastosowań na posesjach prywatnych,
gdzie indywidualność i piękno mają szczególne znaczenie.
Obrzeża trawnikowe nie wytrzymują tutaj konkurencji.
BORDIR DUAL
DECOR
®
uni
1...,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223 225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,...316
Powered by FlippingBook