Katalogsml - page 226

226
OBRZEGOWANIE BORDIR TRAPEZOWY
-
pastelowa harmonia
wapień dewoński
czerwony
wapień muszlowy
ruda kobaltu
cappuccino
gorąca lawa
pastelowa harmonia
grafit
COLOR-MIX
®
MONO-COLOR
OBRZEGOWANIE
BORDIR
TRAPEZOWY
To niezwykły element wykańczający nawierzchnie bru-
kowe, pozwalający w zależności od sposobu zabudowy
nadać zróżnicowane formy ukształtowania obrzegowania.
Słowem multitalent. Bordir-y umożliwiają kształtowanie
zarówno prostych jak i łukowych linii. Obrzegowanie nie
jest szczegółem, lecz zasadniczym czynnikiem wpły-
wającym na smak całej zabudowy. Bordir-y zalecane są
w szczególności do zastosowań w prywatnych posesjach,
gdzie indywidualność i piękno mają szczególne znaczenie.
Obrzeża trawnikowe nie wytrzymują tutaj konkurencji.
DECOR
®
uni
1...,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225 227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,...316
Powered by FlippingBook