Katalogsml - page 232

232
Obrzeża trawnikowe są najczęściej stosowanymi elemen-
tami rozdzielającymi nawierzchnię chodników i placów od
trawników. Zabudowane na „suchym betonie” stanowią
elementy oporowe, zabezpieczające przed rozsuwaniem
się kostek brukowych.
OBRZEŻA
TRAWNIKOWE
OBRZEŻE
- grafit
1...,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231 233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,...316
Powered by FlippingBook