Katalogsml - page 240

240
GARDENIT BOX ANTIC
-
piaskowiec żółty
MURKI I OGRODZENIA
GARDENIT BOX
ANTIC
Trzy duże formaty, stylistyka inspirowana struktu-
rą skał okruchowych, subtelne postarzenie elemen-
tów wykończonych techniką antic – Gardenit Box
idealnie sprawdzi się w roli wolnostojących murków
tworzących funkcjonalne podziały przestrzeni ogro-
dowej. Świetnie sprawdzą się w roli obrzeży rabat
i trawników, ułatwiając koszenie oraz zapobiegając przera-
staniu trawy na ścieżki.
1...,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239 241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,...316
Powered by FlippingBook