Katalogsml - page 254

254
MURKI I OGRODZENIA
OGRODZENIE PRZĘSŁOWE
GALANT
Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń syste-
mu Uni-Split
®
są: czterostronnie łamane pustaki słupków
oraz dwustronnie łupane pustaki murków. Wszystkie pu-
staki posiadają wymiary 40x20x20cm oraz podfazowania
10x10mm kształtujące spoiny. Ogrodzenie przęsłowe sto-
sowane jest zazwyczaj jako frontowe ogrodzenie posesji.
Możliwe są również płynne przejścia z przęseł do muru
pełnego w różnych sytuacjach w tym tworzenia zasłon wi-
dokowych.
GALANT
-
brekcja karbon
1...,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253 255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,...316
Powered by FlippingBook