Katalogsml - page 258

258
PALISADA UNI SPLIT
-
brekcja karbon
PALISADA
Łupane powierzchnie licowe, melanżowe połączenia ko-
lorystyczne oraz stykowa zabudowa - Palisady Uni Split
to świetnia propozycja do wznoszenia elementów małej
architektury ogrodowej. Mogą oddzielać strefy przezna-
czone dla pieszych, stabilizować krawędzie nawierzchni
wykonanej z kostki brukowej lub stanowić wykończenie
eleganckich, stylowych schodów.
UNI SPLIT
®
1...,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257 259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,...316
Powered by FlippingBook