Katalogsml - page 26

Jesteśmy firmą innowacyjną, staramy się odpowiadać na wymagania obecnego rynku
budowlanego. Najważniejszą wartością dla nas jest zadowolenie klienta dlatego
staramy się oferować kompletne, nowoczesne rozwiązania, które zapewniają większe
bezpieczeństwo, jakość oraz wygodę. Georyt od początku prowadzi działalność
zrównoważonego rozwoju, co jest ważnym elementem strategii biznesowej. Opieramy naszą
działalność na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, ekologicznym
i społecznej odpowiedzialności.
Kopalnia dolomitu GEORYT zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części
Polski, gdzie wydobywamy wysokiej jakości kruszywo metodą odkrywkową
z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Pozwala to nam na dostarczenie dużej
ilości rozdrobnionego materiału do zakładu przeróbczego. Kopalnia wyposażona
jest w nowoczesny sprzęt, który umożliwia pełną automatyzację procesu produkcji.
W 2011 roku powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów w Polsce w którym
produkowane są grysy również na mokro. Kopalnia wyposażona jest w nowoczesny
sprzęt: wysokiej klasy kruszarki, przesiewacze oraz ładowarki, co przynosi efekty
w wysokiej jakości oferowanych kruszyw, a także bardzo dużą wydajnością produkcji.
Żwirownie GEORYT zlokalizowane są w okolicach Tarnowa. Firma prowadzi wydobycie
materiałów ze złóż ,,mokrych’’ czyli spod lustra wody. Produkcja żwirów i piasków odbywa
się w trzech żwirowniach: Sieciechowice, Niedomice oraz Klikowa. Zakład Produkcji Grysów
i Mieszanek został uruchomiony 2011 roku w Kopalni Łagów II. Zakład posiada w pełni
zautomatyzowaną linię produkcyjną, nowoczesne maszyny gwarantują najwyższa jakość oraz
stabilne parametry wytwarzanego materiału.
PIASKI, ŻWIRY, GRYSY, KRUSZYWA
26
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...316
Powered by FlippingBook