Katalogsml - page 263

263
PALISADAMEANDER
PALISADA
MEANDER
®
Wymiary palisad (cm):
- 20x17,5x60
- 20x17,5x80
- 20x17,5x100
- 20x17,5x120
PALISADA MEANADER
-
czerwony
czerwony
szary
MONO-COLOR
PALISADA
Zespalające palisady o średnicy 200 mm, posia-
dają przekrój koła z częściowym wcięciem o tym
samym promieniu. Powstające zazębienia typu „wpust-
-wypust” zapewniają szczególne suche zespolenie,
umożliwiające przenoszenie dużych obciążeń bocz-
nych. Właściwości te zostają zachowane również
w ułożeniach łukowych. Nie bez znaczenia dla
łatwości zabudowy oraz wzrostu wytrzymałości są
wewnętrzne osiowe wydrążenia. Charakterystyczny
obrys palisad, różne wysokości oraz możliwość obracania
w pionie, pozwalają osiagnąć nieograniczone wręcz sposo-
by kreowania linii wyjątkowo pięknych, o regularnym prze-
biegu. Palisady oferowane w podstawowej kolorystyce oraz
w wariancie rustical, wykorzystywane są do budowy
murów oporowych, zboczy, rozgraniczeń posesji i klom-
bów kwiatowych.
MEANDER
®
DECOR
®
uni
1...,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262 264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,...316
Powered by FlippingBook