Katalogsml - page 280

280
DECORATOR WOOD
-
świeże drewno
KAMIEŃ DEKORACYJNY
DECORATOR
WOOD
Decorator Wood to odpowiedź na wciąż rosnące zaintere-
sowanie projektantów oraz inwestorów naturalnymi mate-
riałami. Delikatny, powtarzający się rysunek wyschniętego
drewna nie przytłacza wyrazistością, dzięki czemu płyty
bez obawy mogą być stosowane na dużych płaszczyznach.
Niebywałą zaletą jest trwałość materiału, która zapewni
zachowanie zarówno walorów użytkowych, jak i estetycz-
nych dekoracji. Cztery charakterystyczne barwy drewna
pozwolą z łatwością dopasować kolorystykę do pozosta-
łych elementów projektu lub użyć wybranej barwy na za-
sadzie kontrastu.
NOWOŚĆ
1...,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279 281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,...316
Powered by FlippingBook