Katalogsml - page 282

282
DECORATOR KAVERO
-
krem prowansalski
KAMIEŃ DEKORACYJNY
DECORATOR
KAVERO
Decorator Kavero to uniwersalna propozycja dla wnętrz
utrzymanych zarówno w nowoczesnym, jak i klasycznym
stylu. Inspiracje czerpane z natury znalazły swoje odzwier-
ciedlenie w zaproponowanej kolorystyce: krem prowansal-
ski, słoneczny brzeg i kamienna szarość. Subtelne barwy
doskonale harmonizują z nieco porowatą strukturą mate-
riału, podkreślaną przez nieregularne, mocniejsze wgłębie-
nia. Trzy zróżnicowane pod względem wielkości elementy,
dają dużą dowolność zastosowań – od dynamicznych po-
łączeń wszystkich trzech rozmiarów, po stonowane kom-
pozycje z wykorzystaniem tylko jednego.
NOWOŚĆ
1...,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281 283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,...316
Powered by FlippingBook