Katalogsml - page 290

290
KLINKIERYT
-
color-mix KL-1
KAMIEŃ DEKORACYJNY
KLINKIERYT
Zastosowanie klinkierowych cegiełelewacyjnych, awszcze-
gólności rustykalnych, ręcznie formowanych było zawsze
synonimem piękna, tęsnoty za tradycją. Dzisiaj dzięki
płytkom Klinkieryt powstają nowe możliwości. Płytki de-
koracyjne Klinkieryt posiadają klasyczny format cegły NF
o wymiarach 240 x 71 mm, ich grubość wynosi ok. 11 mm.
Posiadają 4 różne wzorce kolorystyczne z przebarwienia-
mi, uzależnionymi od rodzaju surowca ceramicznego oraz
warunków wypału.
1...,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289 291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,...316
Powered by FlippingBook