Katalogsml - page 292

292
CELTIC
-
color-mix CE-3K
KAMIEŃ DEKORACYJNY
CELTIC
®
Zabudowane płyty Celtic
®
tworzą efekt muru warstwo-
wego układanego w stos z wąskich łupanych slabów
piaskowcowych. Chociaż odpowiednio zastosowana,
zróżnicowana kolorystyka podkreśla wrażenie ułożenia
pojedynczych slabów, to jednak dla zwiększenia efek-
tu autentyczności, płyty należy zabudowywać rzędami
z nieregularnym przebiegiem łączeń pionowych. Kamień
elewacyjny Celtic
®
układany na styk nie wymaga spoino-
wania.
1...,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291 293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,...316
Powered by FlippingBook