Katalogsml - page 297

297
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
DONICE PROSTOKĄTNE
I KWADRATOWE
perła grafitowa
perła biała
METALIC-COLOR
Wymiary (cm):
- 50x50x50
- 40x40x45
Wymiary (cm):
- 40x80x40
- 80x80x40
- 40x120x40
- 50x50x100
- 50x100x50
Donice prostokątne i kwadratowe o regular-
nej formie inspirowanej kształtem klasycznej
kostki, świetnie sprawdzą się jako wolnosto-
jące elementy na przydomowych podjazdach
i przy wejściach do budynków, rozdzielając
strefy komunikacyjne od zielonych. Stano-
wią podstawę kwietników oraz niedużych
krzewów. Mogą także zostać wykorzystane
jako eleganckie obudowy do wmontowania
koszy na śmieci przy traktach miejskich oraz
w parkach.
KULE BETONOWE DONICE PROSTOKĄTNE I KWADRATOWE
1...,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296 298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,...316
Powered by FlippingBook