Katalogsml - page 298

298
Donice stożkowe oraz trapezowe pryzmowe dosko-
nale komponują się z nowoczesną formą budynków
mieszkalnych. Ich smukły kształt i wysokie na 90 cm
ścianki o stożkowym i trapezowym kształcie, zwęża-
jącym się ku podstawie, pozwalają w elegancki spo-
sób wyeksponować rośliny kwitnące oraz niskopienne
drzewka i krzewy. Zabudowane na skraju tarasu przy-
domowego stanowią tło dla nawierzchni oraz tworzą
zaciszne enklawy dla wypoczywających domowników.
W zestawieniu z modernistyczną architekturą miejską i ko-
mercyjną, współgrają z minimalistycznymi ozdobami i pro-
stymi bryłami budynków.
DONICE
STOŻKOWE
TRAPEZOWE
1...,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297 299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,...316
Powered by FlippingBook