Katalogsml - page 300

300
Grysy i otoczaki ogrodowe stanowią popularną formę
dekorowania rabat i alejek ogrodowych. Szeroka gama
kolorystyczna kruszyw dekoracyjnych umożliwia dosko-
nałe uzupełnienie nawierzchni brukowych na podjazdach
i tarasach, pozwalając jeszcze lepiej i bardziej estetycznie
kształtować przydomową przestrzeń i tworzyć idealne
tło dla prestiżowych aranżacji. Wykorzystanie kamieni
w dekoracji alejek oraz oczek wodnych i basenów, daje
duże możliwości w kreowaniu architektury ogrodowej.
Ogromną zaletą grysów i żwirów, w porównaniu do tra-
dycyjnej kory drzewnej, jest fakt, iż po zasypaniu rabatki
lub opaski, uzyskujemy rozwiązanie trwałe na lata. Ponadto
nie wymaga to również stałej pielęgnacji czy odświeżania,
wystarczy co pewien czas spłukać kamyki wodą. Grysy
szlachetne doskonale podkreślają i eksponują indywidual-
ną kolorystykę roślinności ogrodowej.
KRUSZYWA
OGRODOWE
1...,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299 301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,...316
Powered by FlippingBook