Katalogsml - page 303

303
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
IMPREGNATY FUGA
Fuga żywiczna Bruk-Bet Prestige to gotowa do użycia, 1-komponentowa wodoprzepuszczalna fuga
żywiczna do spoinowania i renowacji nawierzchni z wyrobów Bruk-Bet, takich jak: płyty tarasowe,
kostki i płyty brukowe, kamień naturalny. Produkt samoutwardzalny pod wpływem tlenu z powietrza, do
zastosowania na zewnątrz. Zaprawa przeznaczona do fugowania tarasów, ścieżek, chodników, parkingów,
podjazdów przydomowych oraz innych powierzchni obciążonych niskim ruchem kołowym i ciągów
pieszych.
Fuga dostępna w czterech naturalnych wersjach kolorystycznych:
piaskowo żółty
bazalt
piaskowo biały
szary kamień
FUGA ŻYWICZNA
BRUK-BET PRESTIGE
ZALETY:
- czysta kostka brukowa bez luźnego piasku.
- nie tworzy efektu „zacieków cementowych”.
- fuga odporna na mróz i sól.
- fugi nie przerastają trawą i chwastami oraz odporne na wynoszenie i wywiewanie
- oszczędność czasu pracy – szybkie fugowanie.
1...,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302 304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,...316
Powered by FlippingBook