Katalogsml - page 304

304
Nazwa
Wysokość
Wspornik 8 mm
stała wysokość 8 mm
Wspornik 35 mm
stała wysokość 35 mm
Wspornik 40-67 mm
wysokość regulowana 40-67 mm
Wspornik 60-90 mm
wysokość regulowana 60-90 mm
Wspornik 90-150 mm
wysokość regulowana 90-150 mm
Wspornik 150-260 mm
wysokość regulowana 150-260 mm
Podkładka
Podkładka
amortyzująco-wyrównująca
Krzyżyki do układania płyt
tarasowych [fuga 3 mm]
W przypadku zabudowy nawierzchni na płycie żelbetowej tarasu lub balkonu, płyty posadzkowe mogą
być układane przy zastosowaniu wsporników dystansowych. Systemowe wsporniki płytowe Bruk-Bet
dostępne są w wersji o regulowanej wysokości, ułatwiające dokładne wypoziomowanie płyt lub płaskie
o stałej wysokości. Elementem uzupełniającym są elastyczne podkładki wyrównawcze, zwiększające
stabilność i wyciszenie nawierzchni.
Krzyżyki dystansowe na wspornikach zapewniają uzyskanie równej szerokości spoin pomiędzy płytami.
Przy płytach skrajnych, krzyżyki należy odpowiednio odciąć umożliwiając całkowite wsunięcie
wsporników pod płyty. Płyty kolejno układamy pasami kontrolując stabilność podparcia i poziom
nawierzchni. W razie konieczności dokonujemy regulacji wysokości wspornika lub dokładamy podkładki
wyrównawcze. Spoiny pomiędzy płytami pozostawiamy otwarte niewypełnione. Taka konstrukcja tarasu
umożliwiawprzyszłości bezproblemowąwymianę pojedynczych uszkodzonych lub mocno zabrudzonych
w trakcie użytkowania płyt.
Krzyżyki dystansowe zapewniają jednakową szerokość spoiny.
ZABUDOWA PŁYT
NAWSPORNIKACH
WSPORNIKI DO PŁYT TARASOWYCH
1...,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303 305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,...316
Powered by FlippingBook