Katalogsml - page 305

305
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
Przeznaczony do budowy murków, rabat i ogrodzeń z bloczków
Gardenit i cegieł łupanych oraz pustaków betonowych Uni Split
Bruk-Bet. Do montażu zadaszeń i elementów małej architektury
ogrodowej.
Zalety:
-
bezspoinowe łączenie elementów
-
bezbarwny
-
szybki i mocny chwyt początkowy
-
odporny na czynniki atmosferyczne
-
podwyższona przyczepność
WSPORNIKI DO PŁYT TARASOWYCH KLEJ MONTAŻOWY BRUK-BET
KLEJ MONTAŻOWY BRUK-BET
1...,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304 306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,...316
Powered by FlippingBook