Katalogsml - page 306

306
Wszędzie tam gdzie należy szybko i skutecznie odwodnić powierzchnię, powinno
zostać zastosowane odwodnienie liniowe. Jego głównym zadaniem jest przejęcie
spływającej wody, a następnie przekazanie jej do dalszego zagospodarowania.
Stosowanie odwodnień liniowych pozwala na kontrolowane zbieranie wody
z powierzchni utwardzonych różnymi materiałami trwałymi takimi jak beton lub kostka
brukowa. W ofercie firmy Bruk-Bet znajdują się rozwiązania odwodnień dla wszelkich
obszarów i zastosowań:
- na posesjach prywatnych,
- na terenach zielonych, w parkach
- na jezdniach i drogach,
- na placach parkingowych,
- w obszarach przemysłowych,
Potrzeba odbierania wód opadowych w system odwodnienia liniowego związana
jest z dążeniem do poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej. Stojąca woda na
chodnikach, czy wjazdach do posesji stanowi uciążliwość dla ich użytkowników jak
również zagrożenie jakości wód gruntowych.
ODWODNIENIA NAWIERZCHNI
Korytko Meadrive
Z rusztem zatrzaskowym
ze stali ocynkowanej
o dł. 100 cm
Korytko Mealine S
korytko z polimerobetonu z
rusztem ze stali ocynkowanej o
dł. 100 cm
Studzienka odpływowa SYTEC CS10
Z polimerobetonu z rusztem
i koszem osadczym o dł. 50 cm
Wycieraczka skrzynkowa Mearin
Wymiary 600x400x80 mm
(w kpl. ruszt siatkowy)
Wycieraczka skrzynkowa Mearin
Wymiary 750x500x80 mm
(w kpl. ruszt siatkowy)
Koryto Meadrain PG Special
Wymiary 95x370x333 mm
Kanał odwadniający Meadrain PG 1500
Wymiary 150x50x1000 mm
Kanał odwadniający SYTEC CS10.09
Korytko z polimerobetonu
z rusztem żeliwnym o dł. 100 cm
Kanał SYTEC CS10
Korytko z polimerobetonu
z rusztem żeliwnym
o dł. 100 cm
Koryto Meagard II G
Korytko z polimerobetonu
z rusztem żeliwnym
o dł. 100 cm
1...,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305 307,308,309,310,311,312,313,314,315,...316
Powered by FlippingBook