Katalogsml - page 46

Dla skutecznej ochrony wyrobów przed zabrudzeniami, wpływami
czynników atmosferycznych i promieniowaniem UV, oprócz hydrofobizacji
Hydrostop, koniecznym jest wprowadzenie w procesie produkcyjnym
systemu ochrony powierzchniowej Perlon
®
. Stanowi on innowacyjną
nanotechnologiczną aplikację polegającą na powlekaniu powierzchni
wyrobów środkami polimerowymi.
Pierwsze powlekanie ma charakter gruntujący, czepny, pozwala na
penetrację środka w strukturę wierzchniej warstwy powierzchni oraz jej
trwałe powiązanie. Kolejne, umożliwiają uzyskanie szczelnej, zamkniętej
powierzchni wyrobu, odpornej na przenikanie różnorodnych płynów.
Charakterystycznym wizualnym efektem ochronnym powłoki jest
tworzenie kropel na powierzchni wyrobów, czyli tzw. „perlenie wody”.
Zastosowanie systemu Perlon w zdecydowany sposób poprawia także
estetykę i zwiększa wartość wyrobów.
MAKSYMALNA OCHRONA,
TRWAŁE USZLACHETNIENIE
PERLON
®
46
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...316
Powered by FlippingBook