Katalogsml - page 60

MULTIGRAN
®
Wymywanie wodą zaczynu cementowego odkrywa przepiękną
kompozycję barw kruszyw szlachetnych (granit, kwarc, marmur,
bazalt). W zależności od zaplanowanych efektów stosowane są
kruszywa drobnoziarniste oraz otoczaki.
60
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...316
Powered by FlippingBook