Katalogsml - page 68

68
Płyty tarasowe REZYDENCJA PORCELITO I REZYDENCJA ARCHI-
TEKTOR dostępne są do zabudowy jako pojedyncze elementy w wy-
branym formacie rozmiarowym. Tarasy mogą być układane jako na-
wierzchnie mono formatowe lub jako zestawienie wybranych dwóch
formatów płyt w prostym układzie geometrycznym. Płyty kwadrato-
we i prostokątne można zabudowywać zarówno w układzie krzyżo-
wym fug, jak również z przesunięciem względem siebie o ½, 1/3 lub
¼ długości boku. Dla uzyskania najlepszego efektu wizualnego płyty
z serii Porcelito i Rezydencja należy układać z zachowaniem 3 mm sze-
rokości fug.
POJEDYNCZE
I WIELKIE FORMATY
WZORY UŁOŻEŃ
PŁYT TARASOWYCH
REZYDENCJA
®
PORCELITO
®
I REZYDENCJA
®
ARCHITEKTOR
®
ZABUDOWA PŁYT NA
WSPORNIKACH
WZÓR 1:
UKŁAD KRZYŻOWY
WZÓR 2:
PRZESUNIĘCIE O 1/4
WZÓR 3:
PRZESUNIĘCIE O 1/2
WZÓR 4:
W przypadku zabudowy nawierzchni na płycie żelbetowej tarasu
lub balkonu, płyty tarasowe mogą być układane przy zastosowaniu
wsporników dystansowych.
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...316
Powered by FlippingBook