Katalogsml - page 70

70
WZÓR 1:
FORMATY:
- 20x40 cm
- 40x40 cm
- 40x60 cm
- 60x60 cm
WZÓR 2:
FORMATY:
- 20x40 cm
- 40x40 cm
- 40x60 cm
WZÓR 3:
FORMATY:
- 20x40 cm
- 40x40 cm
- 40x60 cm
- 60x60 cm
Zestawy kilku różnych formatów płyt Rezydencja Porcelito zabudo-
wane w układach modularnych, dają dynamiczny, a zarazem klasyczny
efekt wizualny. Zasadniczo uznaje się, że wiązanie mozaikowe to tak
zwany swobodny nieregularny wzór ułożenia. Najczęściej jednak, w
celu ułatwienia zabudowy, stosowany jest podstawowy moduł złożony
z określonej liczby kwadratowych lub prostokątnych płyt
o różnych wymiarach. Większe powierzchnie wykonywane są przez
powtórzenie podstawowego wzoru.
UŁOŻENIA MODULARNE
WZORY UŁOŻEŃ
PŁYT TARASOWYCH
REZYDENCJA
®
PORCELITO
®
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...316
Powered by FlippingBook