Katalogsml - page 74

74
PŁYTY TARASOWE
REZYDENCJA
®
PORCELITO
®
Zarówno natężenie jak i kąt oświetlenia słonecznego po-
zwalają odkrywać na nowo urok zmieniających się lustrza-
nych odcieni oraz zmian kolorystycznych nawierzchni tara-
sowych Porcelito.
Rankiem, w południe, o zachodzie słońca, w oświetleniu
lamp tarasowych oraz gwiazd…, o każdej porze dnia i roku
w dyskretny sposób zachwycają nas swoim pięknem.
Unikalne perłowe wykończenie METALIC-COLOR oraz re-
wolucyjny system ochrony PERLON sprawią, że wykonane
z ich udziałem tarasowe aranżacje staną się obiektem za-
chwytu gości, a właścicielom służyć będą na lata. Szczel-
na powierzchnia licowa elementów przywodzi na myśl
najwyższej próby płytki ceramiczne, jednak ich zabudowa
może odbywać się bezpośrednio na podłożu gruntowym.
REZYDENCJA PORCELITO
- perła srebrna, perła biała
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...316
Powered by FlippingBook