Katalogsml - page 9

2004
2007
2005
2010
W 2004 r., w nowym zakładzie w Kielcach rusza
produkcja kostki brukowej, flagowego produktu
naszej firmy.
Ważnym, z prawnego punktu widzenia, momentem w historii firmy był rok 2007, w którym
BRUK-BET Krzysztof Witkowski zmienił status prawny na Spółkę z o. o.. W tym samym roku
rozpoczęła działalność kopalnia odkrywkowa dolomitu Georyt Krzysztof Witkowski.
W rok 2008 uruchomiona została żwirownia
GEORYT w Niedomicach i Sieciechowicach.
Uruchomienie produkcji studni i systemów
kanalizacyjnych.
Powstanie marki TERMALICA i rozpoczęcie produkcji
bloczków, płyt i belek z betonu komórkowego, a tym
samym dołączenie do wąskiego grona producentów
tego typu wyrobów w Polsce.
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...316
Powered by FlippingBook