Katalogsml - page 90

90
TRAWERTYN
- słoneczny brzeg
Trawertyn jest wierną rekonstrukcją skały występują-
cej w przyrodzie o tej samej nazwie. Gładkie, jakby cię-
te powierzchnie, ujawniające nieco porowatą strukturę
w postaci pasmowych, nieregularnych wgłębień oraz
wybitnie dobrana kolorystyka, to te cechy, które nie po-
zwalają odróżnić jej od naturalnych. Cechuje je elegancja
oraz wyjątkowy urok. Trawertyn znajduje zastosowanie na
przylegających do domów tarasach oraz na plażach base-
nowych.
PŁYTY TARASOWE
TRAWERTYN
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...316
Powered by FlippingBook