Katalogsml - page 98

98
Rozszerzeniem systemu Kamienia Ciosanego jest możliwość
tworzenia kół o średnicy 240, 330 cm oraz ich części: pier-
ścieni, łukowych ścieżek, schodów oraz różnego rodzaju po-
łączeń z płytami prostokątnymi.
PŁYTY TARASOWE
KAMIEŃ
CIOSANY KOŁO
KAMIEŃ CIOSANY KOŁO
- piasek pustyni
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...316
Powered by FlippingBook