11
PRZEJŚCIA SZCZELNE
02
KATALOG PRODUKTÓW
Przejścia kanałów przez ściany studni, muszą zapewniać szczelność w stopniu uniemożliwiającym
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Przejścia szczelne to przede wszystkim dostosowane
do rodzaju rur kanalizacyjnych, różnorodnie ukształtowane mufy, najczęściej wykonane z tworzywa
sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowaną lub dołączoną uszczelką gumową. Przejścia szczelne
mogą być zabudowane w trakcie produkcji kręgu dennego, jako przejścia zintegrowane lub wklejane
w uprzednio wywiercony otwór za pomocą wysokiej jakości, zapewniających szczelność, klejów
zaprawowych (rys.1). Stosowane są również uszczelnienia w formie klejonej, oporowej uszczelki
gumowej, nakładanej bezpośrednio na wywiercony otwór (rys.2).
Dobre przejścia szczelne, powinny zapewniać szczelność na powierzchni zewnętrznej (posiadają
chropowate powierzchnie, progi wodne lub też trwale związany, gruboziarnisty piasek kwarcowy
zwiększające powierzchnie styku z betonem i jego przyczepność) oraz szczelność połączenia
z rurą kanalizacyjną (również w przypadku działania sił bocznych - nacisk gruntu, osiadanie).
Aby zagwarantować szczelność połączeń w trakcie ekspolotacji, przejścia posiadają często
odpowiednio ukształtowane ramiona oporowe, zabezpieczające wyśrodkowanie rury kanalizacyjnej
i przejmowanie sił bocznych, celem ochrony uszczelki oraz zapewnienia przegubowego połączenia.
rys. 1
rys. 2
KRĘGI POŚREDNIE
KU, KF
Kręgi pośrednie KU i KF są elementami przeznaczonymi do budowy komory roboczej studni.
Posiadają wysokość 250, 500, 750 i 1000 mm.Ten szeroki zakres wysokości, umożliwia optymalne
zaprojektowanie studni o z góry ustalonej wysokości. Przyjmuje się zasadę jak najmniejszej ilości
połączeń międzykręgowych. Dlatego dobierane są one od największej wysokości do najmniejszej.
Kręgi wyposaża się w fabrycznie montowane żeliwne stopnie złazowe, mocowane mijankowo
w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 mm +/- 5mm oraz poziomej od osi stopni 272 mm
+/- 10 mm, lub stalowe szczeble powlekane umieszczone pionowo jeden na drugim. Użycie kręgów
wysokości 750 mm zasadniczo eliminuje potrzebę stosowania kręgów o wysokości 250 mm. Należy
pamiętać aby krąg o wysokości 750 mmmontować jako pierwszy bezpośrednio na podstawie studni,
celem uzyskania naprzemienności stopni włazowych. Dodatkowo studnie typu U mogą zawierać
zbrojenie stalowe.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...32