13
PŁYTY POKRYWOWE
PU i PFOF
Typ PFOF
02
KATALOG PRODUKTÓW
Płyty pokrywowe są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi, służącymi do przykrycia studni.
Spoczywa na nich właz żeliwny oraz, w razie potrzeby, pierścienie wyrównawcze. Płyty pokrywowe
łączone są z kręgami za pomocą uszczelek lub zaprawy ( w zależności od typu studni) oraz zbrojone
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Płyty pokrywowe produkowane są z otworami okrągłymi
o średnicy 625 mm usytuowanymi centralnie, mimośrodowo lub jako elementy pełne.
Zwężka typu „U”
Zwężka typu „F”
lp.
oznaczenie
S- stopnie, D - szczeble
D
wew
D
zew
H
g
masa
mm
kg
1.
ZU 1000/625 (S,D)
1000
+-10
1240
+-10
600
+-20
120
+-10
560
2.
ZU 1200/625 (S,D)
1200
+-10
1470
+-10
600
+-20
135
+-10
800
lp.
oznaczenie
S- stopnie, D - szczeble
D
wew
D
zew
H
g
masa
mm
kg
1.
ZF 800/625 (S)
800
+-10
980
+-10
600
+-20
90
+-10
350
2.
ZF 1000/625 (S)
1000
+-10
1180
+-10
600
+-20
420
3.
ZF 1200/625 (S)
1200
+-10
1380
+-10
600
+-20
500
Typ PU
lp.
oznaczenie
D
wew
D
zew
H
g
masa
mm
kg
1.
PU 1240/625/200
1000
+-10
1240
+-10
200
+-20
120
+-10
480
2.
PU 1470/625/200
1200
+-10
1470
+-10
200
+-20
135
+-10
740
3.
PU 1800/625/200
1500
+-10
1800
+-10
200
+-20
150
+-10
1055
4.
PU 2300/625/200
2000
+-10
2300
+-10
200
+-20
150
+-10
2040
lp.
oznaczenie
D
wew
D
zew
H
g
masa
mm
kg
1.
PFOF 980/625/100
625
+-10
980
+-20
100
+-10
120
+-10
115
2.
PFOF 1180/625/100
625
+-10
1180
+-20
100
+-10
120
+-10
215
3.
PFOF 1380/625/130
625
+-10
1380
+-20
130
+-10
120
+-10
400
4.
PFOF 1680/625/130
625
+-10
1680
+-20
130
+-10
120
+-10
630
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32