17
KRĘGI WPUSTU
KF
02
KATALOG PRODUKTÓW
Typ KF
lp.
oznaczenie
D
wew
D
zew
H
g
masa
mm
kg
1.
KF 500/500
500
620
500
60
135
2.
KF 500/750
500
620
750
60
200
3.
KF 500/1000
500
620
1000
60
260
lp.
oznaczenie
D
wew
D
zew
H
masa
mm
kg
1.
POW 980/650/250
650
980
250
230
2.
POW 1180/650/150
650
1180
150
260
3.
POW 980/710x625/250
710x625
980
250
220
PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE
POW
Dwew
Dwew
Dzew
H
Typ POW
PŁYTA POŚREDNIA
PPW
Typ PPW
płyty pośrednie
lp.
oznaczenie
Z- zbrojone
D
wew
D
zew
H
masa
mm
kg
1.
PPW 980/490/100
490
980
100
155
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...32